Zarząd OSP Skulsk

ZARZĄD

Prezes - Michał Marczak

Z-ca Prezesa - Tomasz Kobierski

Naczelnik - Radosław Stawicki

Z-ca Naczelnika - Tomasz Szmajdka

Sekretarz - Krystian Niedźwiedziński

Skarbnik - Alina Stawicka

Gospodarz - Jagoda Kobierska

Kronikarz - Marta Marczak

Członek - Marek Szczepankiewicz

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License